x

Vizyon

Uluslararası rekabet gücü yüksek ve yenilikçi ürünler tasarlamak, üretmek ve pazara sunmak, tüm paydaşlarımıza değer katmak ve sektöre öncülük etmek.

Misyon

Dünya çapında ürünler üreterek tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak, kalite ve müşteri odaklı etik hizmet anlayışımız ile faaliyetlerimizi yürütmek, sürdürülebilir üretim yapısıyla dünyamızı yaşanabilir kılarak gelecek kuşaklara aktarmak temel felsefemizdir.

Değerlerimiz

  • Dürüst, şeffaf ve etik hareket etmek
  • Kalite ve hizmette süreklilik ve verimlilik sağlamak
  • Çalışanların gelişimini desteklemek
  • İnsana ve yaşama saygılı olmak
  • Sürekli iyileştirme ve yenilikçi odaklı olmak
  • Çevreye ve doğaya saygılı olmak